Uwolnij się od depresji i nie tylko dzięki terapii wolnej od środków farmakologicznych .
System do terapii depresji tDCS - ulepszona terapia depresji.
System do terapii depresji tDCS to nieinwazyjne urządzenie medyczne, które stymuluje mózg poprzez elektrody umieszczone na skórze głowy. Stanowi bezpieczną i skuteczną terapię depresji w Warunkach ambulatoryjnych oraz domowych.

LECZENIE
System tDCS został opracowany przez najbardziej znanych lekarzy z całego świata. Badania kliniczne wykazały, że jest to bezpieczny i skuteczny sposób leczenia depresji ( nie tylko )
System tDCS jest bezbolesny i pozwala na jednoczesne prowadzenie innych metod leczenia podczas terapii.
Każda sesja terapeutyczna trwa nie dłużej jak 20 minut.
Powinny one się odbywać 3-5 razy w tygodniu. Pacjent może spodziewać się poprawy samopoczucia już po kilku sesjach. Uzyskanie maksymalnych korzyści może zająć kilka tygodni. Jeśli po przerwaniu terapii objawy wrócą, można wrócić do terapii na sesje utrwalające.

ZASTOSOWANIE
Leczenie depresji za pomocą systemu tDCS jest łatwe. Urządzenie zasilane bateryjnie jest połączone z elektrodami umieszczonymi na głowie pacjenta za pomocą czepka czy opaski dla prawidłowego umieszczenia elektrod.

SKUTKI UBOCZNE
Skutki uboczne nie występują lub występują bardzo rzadko tj. na wskutek łagodnego podrażnienia skóry i zazwyczaj ustają po zakończeniu sesji. Po terapii można wrócić do codziennych zajęć w domu i w pracy.

PRZECIWWSKAZANIA
Przeciwwskazania do korzystania z terapii tDCS jest obecność wszczepionych metalowych urządzeń rozruszników serca oraz pacjentów onkologicznych. Nie ma jeszcze nadal badań dotyczących bezpieczeństwa terapii systemem tDCS w czasie ciąży.

WPŁYW KLINICZNY
System tDCS to nieinwazyjne urządzenie medyczne opracowane przez lekarzy i naukowców z Nowego Jorku.
System tDCS został zaprojektowany w celu zapewnienia bezpiecznej i skutecznej przezczaszkowej stymulacji prądem stałym ( tDCS ) bez ryzyka i komplikacji chirurgicznych. Wykazano, że tDCS daje podobne efekty jak zwykłe leki antydepresyjne.

KORZYŚCI I FUNKCJONALNOŚĆ
System terapii tDCS jest bardzo obiecującą terapia depresji ( oraz nie tylko ) bez systemowych skutków ubocznych powszechnie związanych ze stosowaniem środków farmakologicznych ( antydepresyjnych). tDCS nie wymaga instalacji, jest zasilany bateryjnie i może być stosowany w praktycznie każdym pomieszczeniu. Czas przygotowania pacjenta to zaledwie kilka minut, a osoba posiadająca uprawnienia poprzez przeszkolenie może prowadzić terapię.
System tDCS jest jedyna technologią tDCS zaprojektowaną zgodnie z normami klinicznymi mającymi na uwadze doświadczenia lekarzy i pacjenta - jest jedyna zoptymalizowaną i inteligentną skuteczną terapią tDCS.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Co znaczy tDCS ?
- jest to angielski skrót od słów : przezczaszkowa stymulacja prądem stałym ( transcranial Direct Current Stimulation )

Czym jest system tDCS ?
- jest to system nieinwazyjnej terapii zatwierdzona w Unii Europejskiej stworzonej do leczenia między innymi ciężkich zaburzeń depresyjnych, bólów neuropatycznych, uzależnień ( oraz innych ) . Jest pierwszym i jedynym zoptymalizowanym systemem opartym na tDCS, zatwierdzonym ze względu na bezpieczeństwo i skuteczność w leczeniu objawów między innymi depresji.

Jak to działa ?
- na głowę pacjenta nakładane są samoprzylepne elektrody mocowane za pomocą specjalnie zaprojektowanej opaski lub czepka. Urządzenie zasilane
bateryjnie ma za zadanie ( poprzez elektrody ) dostarczyć prąd stały ( DC ) o natężeniu od 1,0 - 4,0 mA przez nie dłużej jak 20 minut, aby stymulować określone miejsca ( ośrodki ) mózgu. Zazwyczaj pacjent podczas sesji odczuwa lekkie mrowienie, które przechodzi na jej końcu.

Kiedy następuje leczenie ?
- w zależności od potrzeby ustalany jest wspólnie harmonogram programu terapii pacjenta z terapeuta, w taki sposób, aby sesje odbywały się
od 3 - 5 sesji tygodniowo. Wszystko zależy od indywidualnej potrzeby i możliwości pacjenta względem potrzebnej terapii.

Kto może skorzystać z terapii ?
- praktycznie każdy pacjent bez przeciwwskazań w zależności naturalnie od powodu terapii. I tak np :
Pacjenci, u których zdiagnozowano depresję ( lub jej ciężką postać ), a obja- wy nie są skutecznie leczone lekami lub stosowanie leków wpływa niekorzy- stnie wywołując skutki uboczne. W takich tDCS wydaje się być jedynie dobrą alternatywną w terapii i leczeniu depresji.

Ile zazwyczaj trwa terapia ?
- zaleca się 4 - 6 tygodni regularnej terapii, czyli od 20 - 30 sesji.
terapię można wznowić po zalecanej przerwie i modyfikacji protokołów terapeutycznych. Jednak zazwyczaj terapia trwa max do 6 tyg.

Gdzie opracowano tę metodę ?
- System tDCS został stworzony przez międzynarodowy zespół lekarzy i badaczy z Nowego Jorku. Terapia tDCS to pierwszy system kliniczny wykorzystujący tDCS do leczenia poważnych zaburzeń depresyjnych  ( i nie tylko ) dostępny dla pacjentów w całej Unii Europejskiej.

w oparciu o współpracę z Elmiko Medical sp.z.o.o.