Sensointropeuta jest to osoba – specjalista/terapeuta w zakresie wielu dziedzin terapii. Jego zadaniem jest uczestnictwo w środowisku macierzystym oraz na zewnątrz, jako osoba wspierająca Rodzica/Opiekuna w sprawach i sytuacjach trudnych. Na Rodzicach/Opiekunach spoczywa nie lada wyzwanie oraz obowiązek jakim jest wychowanie, terapia i edukacja dziecka z ASD.

Zdajemy sobie z tego doskonale sprawę, tak samo jak i z tego, że to właśnie Rodzic/Opiekun jest podstawą do stworzenia silnego fundamentu w terapii i edukacji dziecka z ASD.
To właśnie On jest autorytetem i najbardziej zaufaną osobą dla własnego dziecka.
Rodzic dziecka z ASD ma pełne prawo po prostu “nie znać się “ na autyzmie własnego dziecka, na jego mechanizmach wewnętrznych zaburzonej integracji sensorycznej, która wymaga kompensacji czy na zaburzonej komunikacji lub jej braku, tak jak i na braku chęci wchodzenia w interakcje z innymi, na dziwnych i niewytłumaczalnych dla niego zachowaniach własnej pociechy, schematach zachowań i przywiązania do nich, agresję i autoagresję, wybuchy płaczu i histerii, wybiórczości żywieniowej, etc...
Co robić i jak sobie radzić w taki sposób, by sami nie zwariować i jednocześnie pomóc, a nie zaszkodzić własnemu dziecku.
Spokojnie nikt nie rodzi się specjalistą i każdy rodzic, dowiadujący się o niepełnosprawności własnego dziecka nie stanie się od razu ekspertem...na to przyjdzie czas.
Najważniejsze to nie panikować i nie popadać w czarną rozpacz, takim zachowaniem niestety ni epomożemy ani sobie, a tym bardziej wlasnemu dziecku. To jedynie mogłoby dodatkowo skomplikować wszystko.
Kiedy to już trafimy do specjalistów terapeutów, rozpoczniemy terapię dla naszej pociechy z ASD. Warto pamiętać o tym, że najważniejszym terapeutą na najbliższe lata staniemy się my sami Rodzice, dlatego warto zasięgnąć wiedzy i warsztatu tam gdzie jest to dla nas dostępne. Proszę uwierzyć będzie to bardzo dobrą inwestycją na przyszłość dla was jako rodziców oraz dla
samego dziecka. Istnieje w dzisiejszej dobie wiele możliwości nabycia wiedzy oraz warsztatu. Początkowo będzie to ogrom i kaskada tematów, terminów specjalistycznych, dziedzin, medycznych, terapeutycznych ...
Świetnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług Trenera Personalnego Rodzica Dziecka z ASD, którego zadaniem przede wszystkim jest wspierać i przekazywać niezbędną wiedzę dla nabycia umiejętności rodzica:
        -  w czytaniu komunikacji niewerbalnej swojego dziecka, 

        -  w budowaniu wzajemnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 

        -  w budowie prawidłowej relacji emocjonalnej 

        -  w unikaniu błędów wychowawczych, warunkujących zachowania nie chciane, 

        -  w umiejętności wychwytywania mocnych stron dziecka, 

        -  w odnajdywaniu rozwiązań eliminacji zachowań trudnych, 

        -  w budowaniu poczucia własnej wartości dziecka, 

        -  czytelności zachowań własnych oraz odczytywania dziecka poprzez zachowania, 

        -  w pobudzaniu kreatywności, 

        -  uczenia obserwacji, 

        -  w radzeniu sobie z otoczeniem, 

        -  jak radzić sobie za pomocą prostych narzędzi w przebodźcowaniu, 

        -  jak przygotowywać na sytuacje nieprzewidywalne dziecko, 

        -  jak radzić sobie w środowisku społecznym jako rodzic dziecka wykluczonego, 

        -  w tworzeniu indywidualnego programu edukacji i terapii, 

        -  w umiejętności odczytywania opinii, zaświadczeń specjalistycznych ( co jest istotne, co 
się należy dziecku, z czego można skorzystać ) 

        -  jak funkcjonować poza środowiskiem macierzystym to jest miejscem zamieszkania 
( sklep, park, ulica, komunikacja, przychodnia, supermarket, miejsca publiczne, 
przedszkole, szkoła, etc) 

        -  w budowaniu motywacji, 

        -  w nauce własnych obowiązków dotyczących dziecka z ASD, 

        -  w nauce samoobsługi, 

        -  w przekazaniu warsztatu terapii i edukacji przełożonego na codzienną prozę życia, 

        -  w pokonywaniu problemów dnia codziennego, 

        -  etc. 


To tylko kilkadziesiąt z podstawowych zagadnień i tematów obejmujących pracę z naszym trenerem - sensointropeutą.
 Ważnym jest to, że Trener prowadzi całą Rodzinę dziecka z ASD, mając na względzie potrzeby wszystkich członków; pomaga na płaszczyźnie rozwiązywania konfliktów interesów szczególnie,kiedy w rodzinie są także inne dzieci ( rozwiązywanie konfliktów bez ponoszenia porażek i sztuki mediacji ) przez pozytywne wzmocnienia; w rodzinie każdy jest ważny i każdy ma potrzeby, trzeba tylko umieć wzajemnie je zauważać i dzielić swoje obowiązki jak i przywileje. – w rozsądnym podziale obowiązków i przywilejów.
Trener Personalny Rodzica Dziecka z ASD nie ma za zadanie terapiować Rodzica, a wspierać i przekazywać wiedzę w jak sposób sobie radzić w sytuacjach trudnych dnia codziennego. Trener wskazuje możliwości, przekazuje podstawową wiedzę i motywuje. Tak zaopatrzony Rodzic/Opiekun nie traci czasu na eksperymentowanie, tracenie czasu w gabinetach aby się uczyć czy zdobywać wiedzę, za cenę “kradzieży” czasu przeznaczonego na terapię dziecka.. My wychodzimy z założenia, iż gabinet i cenny czas w nim spędzany powinien być, przeznaczony wyłącznie dla terapii dziecka z ASD.
Dlatego też proponujemy Państwu taką formę zajęciową. Prowadzimy naturalnie także warsztaty i szkolenia z zakresu wiedzy podstawowej dla Rodziców, jednak jak dobrze wiemy wszyscy każda z pociech z ASD jest inna, nasi mali Agenci z ASD są niepowtarzalni jak płatki śniegu i potrzebują indywidualnej konfiguracji kodu podstawowego do swojej prywatnej Enigmy. Współpraca z Trenerem Personalnym Rodzica dziecka z ASD daje duże możliwości na szybszy progres oraz na stworzenie jak najbardziej trafnego programu terapii indywidualnej dla dziecka z ASD, co jest głównym celem i założeniem Fundacji Akademii Intropatia.

Zapraszamy do współpracy ,a także do skorzystania i zapisu na nasze darmowe spotkania odbywające się regularne dla rodziców dzieci z ASD “Autyzm przy kawie”z podziałem na grupy wiekowe swoich pociech. Więcej informacji w zakładce “Autyzm przy kawie”.