Tylko u nas możliwość terapii z udziałem fauny i flory Specjalizujemy się w wieloaspektowej pomocy diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci w wieku młodszym i najmłodszym (0-7 lat).

Terapia i jej cele

Celem terapii logopedycznej jest między innymi:

 • usprawnienie motoryki narządów mowy,
 • korekcja wad wymowy ,
 • usprawnianie funkcji językowej, oddechowej oraz fonacyjnej,
 • budowanie słownictwa czynnego i biernego,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych,
 • usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się,
 • usprawnianie funkcji pokarmowych,
 • zaburzenia płynności mowy (jąkanie, giełkot)
 • mutyzm, logofobie,
 • specyficzne problemy mowy i języka (SLI)
 • afazje.

W trakcie konsultacji zaburzeń komunikacji specjalista:

 • Przeprowadzi szczegółowy wywiad z rodzicem/rodzicami.
 • Zbada sprawność narządów artykulacyjnych oraz mowę i sprawność komunikacyjną dziecka.
 • Przedstawi wstępną diagnozę (hipotezę) zgłaszanego problemu oraz odpowie na Państwa pytania.
 • W razie potrzeb pokieruje na dalsze badania lub konsultacje (np.: konsultacje psychologiczną).
 • Poinformuje o możliwościach dalszej terapii.
 • Po konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji pisemnej.

W NEOLOGOPEDII istnieje możliwość wykonania pogłębionej diagnozy z użyciem specjalistycznych testów.

Cena od 100 zł / 60 min - co ważne nasze zajęcia odbywają się także na wolnym powietrzu !