Badanie QEEG (mapowanie mózgu) jest sposobem analizowania zapisu EEG przy pomocy zdolności obliczeniowych i obrazowania jakie daje komputer. Badanie QEEG pozwala dostrzec i analizować to, co niemożliwe jest w tradycyjnej, wzrokowej ocenie EEG.

Badanie EEG jest podstawowym zapisem czynności bioelektrycznej mózgu, która jest analizowana przez specjalistę eeg-elektroencefalografistę. Ocenia on na bazie swojego doświadczenia pracę mózgu i kwalifikuje czy jest ona w normie, czy wykracza poza nią. Taka ocena jest wystarczająca dla potrzeb neurologicznych. Wykrywa zmiany typu: wyładowania padaczkowe, asymetrie miedzypółkulowe, zwolnienie lub przyspieszenie czynności mózgu. Jednak u osób z wyraźnymi symptomami zaburzeń koncentracji, zaburzeniami funkcji poznawczych, czy zaburzeniami w psychice może się zdarzyć, że ich zapis EEG zostanie ocenione jako prawidłowe lub na pograniczu normy. Wtedy pomocne jest badanie QEEG.

Badanie QEEG jest niezbędne dla wyznaczenia prawidłowej terapii tDCS,( daje możliwość jak najbardziej trafnej drogi do wytyczenia indywidualnego protokołu tDCS pacjenta).

Cena badania + testy od 350 zł