Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS (pot. Mikropolaryzacja mózgu) jest nieinwazyjną metodą służącą poprawie funkcjonowania poznawczego, tj. pamięci, myślenia, uwagi, oraz poprawie funkcji ruchowych  i percepcyjnych, dzięki czemu wspomaga oraz optymalizuje leczenie chorych z zaburzeniami psychicznymi  i neurologicznymi.

Metoda ta powoduje zmiany pobudliwości w korze mózgowej z wykorzystaniem słabego i bezpiecznego dla człowieka prądu (mieszczący się w przedziale 0-2mA)
Do stymulacji kory mózgowej wykorzystywane są elektrody dodatnie (anody) i ujemne (katody). Za pomocą elektrod dostarczamy słaby prąd oraz wytwarzamy pole elektryczne w mózgu. Pola elektryczne modulują aktywność neuronów. Stymulacja anodowa powoduje zwiększenie pobudliwości komórek nerwowych kory mózgowej(depolaryzacja), zaś katodowa spadek tej pobudliwości, a więc wykazuje działanie hamujące (hiperpolaryzacja).
 
tDCS- udowodniona skuteczność w leczeniu i poprawa funkcjonowania w:
    •    depresji (z wyłączeniem choroby afektywnej dwubiegunowej)
    •    zaburzeniach lękowych
    •    fibromialgii i w innych przewlekłych dolegliwościach
    •    zaburzeniach procesów poznawczych (np. po udarze)
    •    zaburzeń mowy o typie afazji, opóźnionego rozwoju mowy
    •    zaburzeniach uczenia się i pamięci

Cena od 100 - 120 zł za 1 sesję