EEG biofeedback – neurofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) polega na obrazowaniu czynności bioelektrycznej mózgu. Dzięki informacji zwrotnej o zachodzących zmianach fizjologicznych, pacjent uczy się świadomie kontrolować pracę swojego mózgu, aby komórki nerwowe funkcjonowały prawidłowo i efektywnie.

Terapia neurofeedback

Treningi neurofeedbacku pomocne są dla:

 • Osób zdrowych, w celu: 
poprawy koncentracji,
poprawy funkcji poznawczych, szybszego przyswajania nowych informacji,
lepszego radzenia sobie ze stresem,
wyciszenia, efektywnego osiągania stanu relaksu,
poprawy nastroju i samooceny,
wzrostu kreatywności,
skrócenia czasu reakcji.
 • Dla osób borykających się z: 
zaburzeniami koncentracji 
trudnościami w uczeniu się,
trudnościami z planowaniem i podejmowaniem decyzji,
zaburzeniami mowy lub snu,
obniżonym nastrojem, zaburzoną samooceną,
zaburzeniami lękowymi, atakami paniki,
zachowaniami agresywnymi.

Zastosowanie neurofeedbacku:

 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • zaburzenia emocjonalne – depresja, lęki, labilność
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • zespół Aspergera
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD
 • stres pourazowy
 • wypalenie zawodowe
 • chroniczne zmęczenie
 • depresja
 • fobie społeczne
 • zaburzenia snu – bezsenność

Cena od 80 za sesję.